Nghệ nhân bánh Nhật Bản

Nghệ nhân bánh Nhật Bản - trang giao lưu , kết bạn của những nghệ nhân làm bánh Nhật bản, đa phần là các thợ làm bánh thích bánh wagashi lập ra